Iedereen jaagt op wat prettig is en vermijd het onprettige. Er zijn veel mensen die automatisch het positieve voordeel van een project niet meer zien, wanneer het tegenzit. En dit werkt naar een mislukking toe. Vaak is dit te herkennen aan situaties waarin je begint aan een sportschema of een nieuw dieet. Toen het gewenste resultaat weg bleef raakte je gedemotiveerd en stopte je met het project. Jij werd gevangen in een jojo-effect.

Het feit is dat je met een vermijdingseffect te werk bent gegaan. Waarin jij pas actie onderneemt wanneer het dreigt verkeerd te gaan. Een ander grappig feitje is dat vermijding-mensen het type persoon zijn om goed te functioneren in crisis situaties, zoals werken op een vliegveld. Want zij komen dus in actie wanneer het dreigt verkeerd te gaan.

Maar voor het behalen van een gericht doel op een langer termijn is dit niet handig. En het geeft stress, omdat er steeds weer geen positieve uitkomst is. Een vermijdingsgericht persoon is sneller negatief en stopt met het werken aan een bepaald doel, wanneer er niks dreigt te veranderen.

Het is veel beter om benaderingsgericht te werk te gaan. Je gaat dan bonussen achterna (doel + prijs = bonus) en dit constant aanhouden! Een voorbeeld: Je kiest ervoor om precies over drie maanden twee kilo aan gewicht af te vallen en vervolgens geef je jezelf cadeau een weekendje reizen. Als je dit moeilijk vindt dan moet je jezelf dwingen op de juiste momenten, om het doel voor ogen te houden. En te focussen op de prijs.

Door een dagboekje bij te houden ga je herkennen wanneer het jou tegenzit en aan welke richting je geen of juist wel aandacht moet schenken.

Everyone chases on what feels good and avoid the unpleasent. There are many people who automatically no longer recognize the positive benefit of a project, when things seem to go wrong. This works towards a failure.

As an example you started with a sportschedule or a new diet. And when you don’t see mutch result on the way you quited with the project, because you get demotivated. You were caught in a jojo-effect.

The fact is that you have worked with a avoidence effect. In with you only take action when it threatens to go wrong. The funny thing about avoidance people is that they work well in crisis situations, such as working at an airport.

But for achieving a focused goal, this is not convenient. And it gives stress because there is no positive outcome. An avoidance type of person is more likely to be negative, and stops when nothing threatens to change. Which is easy to understand, only you will not get anything done in the longer term.

It is much better to be approach-oriented. Then you will geth after bonuses(target + prize = bonus). An example: You choose to lose two kilograms of weight in exactly three months and then you will go on a nice travel that weekend. If you find this difficult, you have to force yourself on the right moments, to keep the goal in mind. By keeping a diary, you will recognize when you are disapointed and be aware of the negative emotions that you better not give attention.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s