Heb jij last van rondjes lopen in gewoontes die jou nergens brengen en waardoor jij steeds niet bij jouw doel uitkomt?!

Dit kan gaan om bijvoorbeeld slechte eetpatronen, geen succes behalen in jouw werk en ook om erg destructieve omstandigheden, zoals een depressie of een verslaving. Het onderbewustzijn wordt tegenwoordig gezien als een middel om jezelf te kunnen ‘brainwashen’ ter bevordering van jouw goede gedrag. En waarmee jij jouw hardnekkige negatieve gewoontes en patronen doorbreekt. En vandaar uit alles kan bereiken wat jij wilt. In tegenstelling tot andere werkwijzen die steeds weer geen succes hebben. Via het onderbewustzijn gaat het grondig en het is praktisch voor iedereen. Dit is waar NLP training onder andere uit bestaat.

Do you suffer from running around in habbits that will bring you nowhere and that will make you not reaching your goal?

This can include, for example, poor eating patterns, not achieving succes in your work and also very destructive living conditions such as an depression. The sunconscious mind is nowadays seen as ‘brainwashing’ yourself as a mean to promote your good behaviour, and break through your stubborn negative habits and patterns. That unlike many other treatments, that are unsuccessful. Through the subconscious it goes thoroughly and it is practical for everyone. This is what NLP training consists of.

Wat is jouw onderbewustzijn?

Het onderbewustzijn heeft de controle over jouw gewoontes en reacties. Het bewaart jouw herinneringen. Het onderdrukt ook herinneringen die onopgeloste negatieve emoties bevatten. Waardoor jij in jouw bewustzijn (tijdens de dagelijkse gang van zaken) kan geremd worden in wat jij wel graag voor elkaar wilt krijgen! Bijvoorbeeld kan het zo zijn dat je onbewust bang bent om met veel geld om te kunnen gaan. Want je komt uit een arm gezin en dat heeft jou gevormd. En nu werk jij nog zo hard aan jouw bedrijf, maar het komt niet van de grond! Dan zijn onbewuste emoties aan het werk die jou express laten mislukken. Want uiteindelijk zijn zij de baas. En zij willen dat jij de weg volgt die altijd bekend is geweest.

What is your subconsciousnes?

The subconscious mind stores your memories. The suppressed memories that contain unresolved negative emotions. That can block you from getting what you want in your consciousness (during your daily business). For example, it may be that you are unconsciously afraid to deal with a lot of money. Because you come from a poor family and that has shaped you. And now you work so hard on your business, but it does not get off the ground! Then unconscious emotions will make you express fail. Because in the end they are the boss.

Welk gedrag wil ik graag kwijtraken?

Een strak schema, doel of een deadline vraagt om discipline en doorzettingsvermogen. Je onderbewustzijn kan dan in de weg zitten…

Op dit moment studeer ik meer dan anders, omdat ik hierin een doel heb voorgenomen. Ik zeg dan tegen mijzelf; ‘Kom op, ga studeren! Jij wilt dit! Maar dan kan mijn onderbewustzijn vinden dat ik nooit zo’n studiebol ben geweest en dat ook nooit zal zijn. Die onzekerheid voel ik en kan mij letterlijk remmen, zonder dat ik het door heb; ‘Eigenlijk heb ik morgen meer tijd, dus ik ga nu niet studeren’. En zo kan ik in een patroon komen, waarmee ik steeds weer het gewenste gedrag vermijd.

 

What kind of  behaviour do i like to get rid of?

A tight schedule requires discipline and perseverance. My subconsciousmind can be in the way of that. At the moment i’m studying more than usual, because i have a purpose intended. What i’m saying to my self is: ‘come on and go studing! You want this! But then my subconscious tells me: ‘You never have been a good student and never will be!’ I will feel that insecureness and can negatively affect me so that i think: ‘Actually tomorrow i have more time so i will not study today. And that will bring me in a cartridge that let me avoid desired behavior.

 

Hoe kom ik aan die positieve gedragsverandering?!

  1. ZELFREFLECTIE  in wat mijn (onbewuste) negatieve denk- en gedragspatronen zijn en wanneer ze opkomen. Hiermee achterhaal ik welke stappen ik zet die mij rondjes laten lopen in een negatief patroon. En het achterhaald welke positieve denk- en gedragingen, wel succesvol zijn.
  2. BEWUST WORDEN VAN MENSEN EN OMGEVING is nodig om te weten hoe ik wil dat mijn leven is. Daarop speel ik in door de juiste mensen en omgeving er uit/ bij te halen. Je hebt een keus met wie jij omgaat en in welke motiverende omgeving jij je begeeft. Mensen die veel energie van mij vragen of mij de verkeerde kant op sturen, die houden mij af van waar ik naar toe wil. Je zal heel eerlijk tegen jezelf moeten zijn, om dit te durven zien!
  3. HYPNOSE. Dit is zowel thuis of via een begeleider te krijgen. Via hypnose raak ik in een natuurlijke gemoedstoestand, waarin mijn bewustzijn minder alert is. Waardoor ik op dat moment mijn onderbewustzijn kan aanspreken. Mijn onderbewustzijn heeft de controle over mijn gewoontes en reacties.
  4. AFFIRMATIES die ik via de audio beluister en oplees. Het zijn zinnetjes die ik tegen mijzelf zeg of tegen mij laat zeggen via de audio. Hiermee prent ik positiviteit in mijn eigen gedachten, waar ik specifiek in wil geloven. Dit drukt ook mijn minder werkzame gewoontegedachten naar de achtergrond. Zoals ‘Ik kan niet’, ‘Ik wil niet’ en ‘Ik heb niet’.
  5. DOELEN-SUCCESBORD dat in mijn huis aan de muur hangt en waar ik dagelijks niet omheen kan. Zo word wat ik wil bereiken systematisch in beeld naar mijn hersenen gestuurd. En hersenen zijn dol op beeld, want dit is waarheid voor ze. Hiermee wordt het makkelijker navigeren naar de dagelijkse stappen die de juiste kant opgaan.

Dit waren mijn praktische tools om jou een voorbeeld te geven van hoe jij jezelf positief kunt beïnvloeden. En waarmee jij jouw doel (sneller) gaat bereiken! Want een succesvol mens heeft doelen 😉

Als je vragen hebt of hulp wilt via NLP-training, geef het alsjeblieft aan! Ik wil jou graag helpen!!

 

How do i get the positive behavioral change?

  1. SELFREFLECTION in what my negative thinking and behavior patterns are and when they arise. Whit this i find out which steps i take that make me walk around in a negative pattern. Witch i will never achieve what i want.
  2. GETTING AWARE OF PEOPLE AND ENVIRONMENT is necessary to know how i want my live to be. I will geth the right people and the evironment that wil motivated me into my life and lose the people that will ask me a lot of energy or keeping me small. They keep me away from where i want to be in my life. You have to geth really real to yourself to dare to see this!
  3. HYPNOSIS that i will practise on myself in my own house. Through hypnosis i will geth into a natural state of mind in which my awareness is less alert. So that i in that moment can speak with my subconscious. My subconscious has controle over my habits and reactions.
  4. AFFIRMATIONS that is listen to or i will read it. They are phrases i say to myself or let it say to me through the audio. With this i express positivity in my own thoughts, which i specifically want to believe in. And it also pushes my habitual thoughts into the background. This also pushes my less active habit thoughts into the background. Like ‘I can not’, ‘I do not want’ and ‘I do not have’.
  5. GOALS-SUCCESBOARD hanging on the wall in my house. In this way what i want to achieve is send systematically in image to my brain. This makes navigating the necessary daily steps easier.

This where my practical tools for giving you an example of how you can positively influence yourself. And how you can achieve your goals (faster)! Because a successful person has goals 😉

If you have questions or want help through NLP-training, please ask me, because i really want to help you!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s